اتمام پروژه پایانه مرزی تمرچین

پروژه مطالعات ژئوتکنیک پایانه مرزی تمرچین با انجام شرح خدمات زیر به اتمام رسید : حفر 3 گمانه 30 متری (مجموعا 90 متر حفاری) حفر 2 چاهک دستی و انجام آزمایشهای برش برجا و بارگذاری انجام آزمایش دانهول انجام آزمایشهای…

Read more

آغاز طراحی های مهندسی برج تجاری پاسداران

پس از اتمام عملیات حفاری اکتشافی ، نمونه های اخذ شده به آزمایشگاه منتقل و آزمایشهای مورد نیاز مطابق با استاندارد انجام گردید. نتایج حاصله در اختیار تیم طراحی قرار گرفته تا با استفاده از آنها بهینه ترین حالت طراحی…

Read more

اتمام عملیات صحرایی تصفیه خانه گلبهار مشهد

به جهت نیاز کارفرما به اطلاعات زیر سطحی محل احداث تصفیه خانه عظیم شهر گلبهار ، این مهندس مشاور اقدام به انجام مطالعات ژئوتکنیک مربوطه با توجه به خواسته های کارفرمای محترم نموده است.