اتمام پروژه پایانه مرزی تمرچین

پروژه مطالعات ژئوتکنیک پایانه مرزی تمرچین با انجام شرح خدمات زیر به اتمام رسید : حفر 3 گمانه 30 متری (مجموعا 90 متر حفاری) حفر 2 چاهک دستی و انجام آزمایشهای برش برجا و بارگذاری انجام آزمایش دانهول انجام آزمایشهای…

Read more

آغاز طراحی های مهندسی برج تجاری پاسداران

پس از اتمام عملیات حفاری اکتشافی ، نمونه های اخذ شده به آزمایشگاه منتقل و آزمایشهای مورد نیاز مطابق با استاندارد انجام گردید. نتایج حاصله در اختیار تیم طراحی قرار گرفته تا با استفاده از آنها بهینه ترین حالت طراحی…

Read more