افتتاح بخش بازرگانی

بخش بازرگانی شرکت آبرفت پی آژند جهت تسهیل ارائه خدمات به صنعتگران عزیز با تکیه بر تامین مواد مصرفی صنعتی شروع به کار کرد.