اتمام پروژه پایانه مرزی تمرچین

پروژه مطالعات ژئوتکنیک پایانه مرزی تمرچین با انجام شرح خدمات زیر به اتمام رسید :

  • حفر 3 گمانه 30 متری (مجموعا 90 متر حفاری)
  • حفر 2 چاهک دستی و انجام آزمایشهای برش برجا و بارگذاری
  • انجام آزمایش دانهول
  • انجام آزمایشهای آزمایشگاهی
  • تهیه و ارائه گزارش مهندسی

Comments are closed.